Fra gensyn til hensyn


Corona forandrer og afstand er krav
så hvor vi sku’ sige: På gensyn!
Er afstandtagen i alles tarv
så nu må vi sige: På hensyn!