A-vis og B-vis

I avisens melde-spalte

Synes Grundtvig slemt at halte
Og skønt hatten sidder skråt
Er alt folkeligt et plot
Pøpelvælde der må gråne 
Hvis man digterpræsten låne
Men er grundtvig bare fanden?
Eller folkeånds-forstanden?
Hvad er rod i ånd og ord?
Frihed for Lindsø og Loke og Thor.
//Astrid Søe 2014